Page 1 of 1

Buff Twin pls

Posted: 01 Apr 2017, 09:29
by 9duc99
-Như tiêu đề
thiết nghĩ cần buff twin vì h quá trash và yếu set đồ thì cùi skill thì lắm mà ko có skill point
-Mong assmin đẹp trai giảm skills point và đổi lại option mấy set linh thổ hay undead cho twin đỡ phế tẹo
- skill tốc độ ánh sáng có thể cho spam liên tục được ko như 1 thằng đang dùng thuốc lắc sau đó hết thuốc cảm thấy phế vật vl #sad #feelsbadman