[Patch 01/04/2017] - April's Fool

Chi tiết thay đổi các bản cập nhật
Post Reply
User avatar
Rubia
Unity's Founder
Posts: 14
Joined: 05 Mar 2017, 13:36
Location: Moonlight Shore Village

[Patch 01/04/2017] - April's Fool

Post by Rubia » 27 Mar 2017, 12:50

• Bảo trì cập nhật mini patch 0:00 ~ 01:00 (1/4) ♦ Link Download Patch: viewtopic.php?f=7&t=11
♦ ChangeLog:

MiniPatch April's Fool 1/4/2017:
► Show Spoiler
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

• Buff nhẹ skill Jes:
..
- Hề Siêu Lực jes : thêm hiệu ứng vững chắc
+ Lv.1/10 : 10%-15%-20%-25%-30%-33%-36%-39%-42%-45%

• Skill guild :
- Lv2 : Tăng sát thương 10% vào các loại quái normal - elite - boss.
- Lv3 : Giảm 5% sát thương.

BigUpdate next month (3/4/2017) incoming...

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests