[MiniPatch 24/4] - Tuna & Paws weap0nz #1

Chi tiết thay đổi các bản cập nhật
Post Reply
User avatar
Rubia
Unity's Founder
Posts: 14
Joined: 05 Mar 2017, 13:36
Location: Moonlight Shore Village

[MiniPatch 24/4] - Tuna & Paws weap0nz #1

Post by Rubia » 24 Apr 2017, 02:02

♥ Mini Update 24/4 ♥ • Bảo trì hoàn thành. 0:00 ~ 1:45 24/4/2016 ✿◕ ‿ ◕✿
Link MiniUpdate 24/4: viewtopic.php?f=7&t=11
♦ ChangeLog:
- Fix opt weap Elga hủy diệt.
- Add opt Sharp Paws + Tuna weapon all class (Item donate only).
- Cho gd 1 số item nguyên liệu...
- Thêm bán Giấy Mở Rộng Rương 30 ngày (Kho Sofia) vào cashshop.

Image
• Next Update (1/5)
+ Ra mắt item mới và event 30/4 - 1/5
+ Mốc quà nạp khuyến mãi mới tháng 5.
+ Thêm đổi item từ rác, nhiên liệu ko hữu dụng..

+ Hot khuyến mãi thẻ nạp duy nhất 2 ngày lễ ! (Thông tin chi tiết sẽ thông báo sau :mrgreen: )
+ .. updating

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests