[Newbie] ♦ Hướng Dẫn Cơ Bản dành cho người mới !

Các thông tin cơ bản về game
Post Reply
User avatar
Rubia
Unity's Founder
Posts: 13
Joined: 05 Mar 2017, 13:36
Location: Moonlight Shore Village

[Newbie] ♦ Hướng Dẫn Cơ Bản dành cho người mới !

Post by Rubia » 09 Mar 2017, 21:44

♥ NEWBIE GUIDE ♥

_Mở đầu_
► Show Spoiler
_______________________________________________


• Giao diện điều khiển game ( Cái này chắc ai cũng nắm ):
► Show Spoiler
_______________________________________________


• Cường Hóa & Tinh Hóa:
► Show Spoiler
_______________________________________________

• Hệ Thống PvP (PK):
► Show Spoiler
_______________________________________________


• Hướng dẫn sơ bộ kiến thức cơ bản:
► Show Spoiler
Last edited by Rubia on 18 Mar 2017, 03:43, edited 3 times in total.

User avatar
Little Timmy
Posts: 1
Joined: 09 Mar 2017, 22:05
Location: Núi Hoa Sơn
Contact:

Re: [Newbie] ♦ Hướng Dẫn Cơ Bản dành cho người mới !

Post by Little Timmy » 09 Mar 2017, 22:07

Chú Minh đánh giá cao tinh thần làm việc của cháu. :lol:

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest