Một số set xu từ Steven đệ nhị

Các thông tin cơ bản về game
Post Reply
meoubao
Posts: 26
Joined: 05 Mar 2017, 12:39

Một số set xu từ Steven đệ nhị

Post by meoubao » 11 Mar 2017, 11:57

Set hoa anh đào có thể farm từ làm nhiệm vụ của NPC hoa anh đào hoặc farm tại map hoa anh đào f6
Set vàng đáng yêu đổi từ set hoa anh đào + đồng kỷ niệm nhà máy bánh ( cái này farm tại f6 socola, mỗi turn yêu cầu bạn phải chọn đúng hướng tiếp theo quái vật xuất hiện, tên định hướng có thể mua ở shop )
Set bạc đáng yêu có thể farm từ f6 socola
Set Unity bao gồm hộp mèo mun ( farm từ chiến trường ) + đồng tăng cường nhà máy bánh ( mỗi lần đi f6 dùng tên định hướng đúng đủ 10 lần thì bạn được 5 đồng )

Set leo bạc đổi từ set bạc đáng yêu + túi vàng ( mua bằng DP trong cash shop )
Leo bracket bạc đổi đổ từ băng quận xương ( tim rồng lửa + mắt aram ) và vòng tay giọt nước ( làm quest tinh linh nước ) + khiên hoa văn rùa ( farm tại hang sói )
Set leo vàng đổi từ set vàng đáng yêu + 4 đồng tân thủ, đệ tam, đệ nhị, đệ tứ quay ở vòng may mắn
Leo bracket vàng đổi từ Leo bracket bạc + đồng tăng cường nhà máy bánh (f6 socola)
Set rồng băng farm nguyên tố băng từ NPC gwen
Set green unity đổi từ đồng high và đồng tiền bóng tối ( vòng quay may mắn )
Set Event bao gồm nhẫn tinh tú và các đồ amaterasu đổi từ các sao farm từ event tết

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: Davinoa, Kevenkisy and 2 guests