Farm paris, farm vanciff như thế nào?

Các thông tin cơ bản về game
Post Reply
meoubao
Posts: 26
Joined: 05 Mar 2017, 12:39

Farm paris, farm vanciff như thế nào?

Post by meoubao » 16 Mar 2017, 15:05

Farm paris, farm vanciff như thế nào?

Khi bạn đã đủ khỏe và cần farm thêm chút đồ như Wing Paris hay khuyên tai Vanciff 3 opt nhưng không biết phải làm sao vì giấy dịch chuyển đến tầng cao nhất là B22 ( Vanciff ) và tầng 40 ( Drakos ) phải mất công chạy.

Giờ việc bạn cần làm là farm các nguyên liệu ở NPC con ma Cảng Gió
Tim rồng để đổi giấy 25 (vanciff)
Bom bụi và nước mắt rồng vàng để đổi giấy 50 (drakos)
Image
Sau đó thì bạn để giấy dịch chuyển ở acc phụ, trước khi vào map thì cho acc phụ out ra
Image
Image
Acc chính đã vào map – acc phụ vẫn còn nguyên giấy dịch chuyển

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests