Bùa niêm phong, bùa giám định siêu cấp ( Newbie only )

Các thông tin cơ bản về game
Post Reply
meoubao
Posts: 26
Joined: 05 Mar 2017, 12:39

Bùa niêm phong, bùa giám định siêu cấp ( Newbie only )

Post by meoubao » 18 Mar 2017, 03:20

Để sở hữu một món vũ khí tuyệt phẩm mà không tốn công tịnh hóa ( tinh linh/giấy đảm bảo) thì bạn có thể sử dụng bùa niêm phong và bùa giám định siêu cấp
2 món này ở vòng quay may mắn hoặc mua trên thị trường với giá ~ 1k gold
Image
Image

Đầu tiên bạn sử dụng bùa niêm phong để trang bị trở về trạng thái niêm phong ( nếu trang bị niêm phong sẵn thì thôi ) sau đó bạn sử dung giấy giám định siêu cấp để mở trang bị ra -> 100% nhận được trang bị tuyệt phẩm

Chỉ khuyến khích sử dụng đối với nhứng item tịnh hóa tốn tinh linh... còn mấy món trang sức thì cứ tịnh hoa chay cho đỡ tốn gold :'(

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests