Cánh Paris ngũ hành

Các thông tin cơ bản về game
Post Reply
meoubao
Posts: 26
Joined: 05 Mar 2017, 12:39

Cánh Paris ngũ hành

Post by meoubao » 21 Mar 2017, 00:44

Cánh paris ngũ hành hay Wing Sacared Paris là trang bị khủng bậc nhất ở Dr-U ( nên là farm cũng hơi bị mệt )
Cánh ngũ hành đổi từ NPC con ma Cảng Gió
Image
Nguyên liệu gồm 4 cánh paris nguyên tố: bóng tối, lửa, băng, thiên nhiên và 5 cánh paris trắng
Cánh paris nguyên tố đã xịn rồi … cánh ngũ hành còn xịn hơn rất rất nhiều đó
Image
Cánh paris nguyên tố đổi từ 40 nguyên tố phá hủy, 1 cánh paris đen và 1 cánh paris trắng
Cánh paris đen/ trắng có thể farm được khi bạn đi drakos tầng 50 thường/ hiếm/ anh hùng ( rate thấp ) hoặc đổi từ tim vua bọ cap ở NPC con ma Cảng Gió
Image
Nguyên tố phá hủy farm từ hầm ngục ở NPC Gwen trung tâm Cảng Gió
Đi hầm ngục
Image
Có một boss nhỏ và một boss to ( boss to có 3 mức thường, cao cấp, và anh hùng )
Image
Image
Nguyên tố phá hủy chỉ drop khi bạn đi hầm ngục anh hùng
Image
Hoặc có thể đổi ở NPC Gwen từ nguyên tố cao cấp, phế phẩm ( nhận được khi chiết suất vật phẩm hầm ngục – hạt tinh linh nguyên tố ) và nguyên tố cơ bản
Image
Chiết suất ở đây nhé, click vào chỗ này r click tiếp vào hạt tinh linh là được
Image
Để vào được hầm ngục cao cấp bạn phải có huy hiệu nguyên tố cao cấp
Đây là huy hiệu cao cấp bóng tối và huy hiệu cao cấp băng
Image
Image
Huy hiệu nguyên tố cao cấp < để đi hầm ngục anh hùng > và huy hiệu thường < để đi hầm ngục cao cấp >…
Huy hiệu này đều đổi từ NPC Gwen bằng các vật phẩm bạn rơi ra từ hầm ngục
Chúc các bạn farm vui vẻ

From Dr-U with love :*

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests