Ý nghĩa các chỉ số cơ bản của Dragonica

Các thông tin cơ bản về game
Post Reply
meoubao
Posts: 27
Joined: 05 Mar 2017, 12:39

Ý nghĩa các chỉ số cơ bản của Dragonica

Post by meoubao » 16 Apr 2017, 23:26

Ý nghĩa các chỉ số cơ bản của Dragonica

Strength - Sức Mạnh
>>> Gia tăng "Tấn Công Vật Lý"
>>> Gia tăng "Phòng Thủ Vật Lý"

Agility - Nhanh Nhẹn
>>> Gia tăng "Phòng Thủ Vật Lý"
>>> Gia tăng "Tỉ Lệ Chí Mạng"
>>> Gia tăng "Tốc Độ Tấn Công"
>>> Gia tăng "Tỉ Lệ Né Tránh"

Vitality - Thể Lực
>>> Gia tăng "HP Tối Đa" (Mỗi Point sẽ tăng 25 + (Level / 4))
>>> Gia tăng "Phòng Thủ Vật Lý"

Intelligence - Trí Lực
>>> Gia tăng "MP Tối Đa" (Mỗi Point sẽ tăng 25 + (Level / 4))
>>> Gia tăng "Tấn Công Phép Thuật" (bao gồm đánh thường và Skill)
>>> Gia tăng "Phòng Thủ Phép Thuật"

Regeneration - Hồi Phục
>>> Tùy thuộc theo LV
>>> Chỉ có Phù Thủy là có skill "MP Recovery" sẽ gia tăng tỉ lệ hồi phục MP.

Nguồn: galamusic.vn

Tùy theo class các bạn chơi, sẽ có một hướng build chỉ số phù hợp
Chúc các bạn chơi game vui vẻ

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest