Page 1 of 1

[Guide] ♠ Toàn Tập Về K9 ♠

Posted: 18 Mar 2017, 05:07
by Rubia
Hướng dẫn toàn tập về Build - Skill - Trick - PvP K9
◘♦♦♦♦♦◘
Như tiêu đề, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách build skill và item cho 1 K9 theo các hướng trong server. Mình nghĩ nó sẽ rất hữu ích cho những ai có đam mê với k9. Nó sẽ giúp đỡ các bạn mọi thứ, tránh đi con đường vòng và hiểu rõ hơn về cách build đồ cho class này. (Click SHOW Spoiler để view hết, tất cả khá dài nên chia ra cho dễ nhìn.)

• Hướng Build ở Sever này:
► Show Spoiler
• Hướng dẫn build Skill khi đã max Lv.85
► Show Spoiler
• [PvP] Trick - Tips - Thủ thuật - Lưu ý Khi đối đầu với các class:
► Show Spoiler


♦ PHÂN TÍCH & CÁCH ĐÁNH ĐỐI VỚI TỪNG CLASS:
► Show Spoiler