Hướng dẫn unlock nhiệm vụ Paris tháp Drakos ( Doanh Trại băng Giá )

Cách hoàn thành các chuỗi nhiệm vụ phổ biến trong game (Mở khóa chế độ phòng thủ F7, chuỗi nhiệm vụ chế Vũ khí, v...v...)
Post Reply
meoubao
Posts: 26
Joined: 05 Mar 2017, 12:39

Hướng dẫn unlock nhiệm vụ Paris tháp Drakos ( Doanh Trại băng Giá )

Post by meoubao » 06 Mar 2017, 11:13

1.Chứng hay quên (5) tầng 2 NPC con vịt
2.Chứng hay quên (7) tầng 6
3.Chứng hay quên (8) tầng 12
4.Chứng hay quên (9) tầng 20
5.Công việc của Mattthew (1) tầng 29 ( Q màu vàng )
6.Công việc của Matthew (2) tầng 41 ( Q màu vàng )
7.Hãy chân thành bước nhanh về Phía trước
8.Những thứ đã tìm kiếm thấy sau đấy tầng 30-37-50
9. Q giết Paris ( cấp 70 )
CHÚ Ý : Vì mấy Q màu đỏ không thể nhận nhiệp vụ gián tiếp nên các bạn xong Q này phải out ra để nhận Q kia , để tránh trường hợp phê lá đu đủ , đang đi xong Q tầng 2 out ra đi lại từ tầng 1 thì các bạn cứ đi tiếp để nó rớt vé , các bạn hiểu ý mình hông ạ ?
Mà thôi đéo hiểu thì kệ các bạn =))))
Mình solo Q 3 tiếng , bắt đầu làm từ 4h40
mình nghĩ các bạn nên Solo bởi vì sao ? Bởi vì khi xong Q là các bạn có đủ 100 bom bụi làm nguyên liệu chế weap Zau luôn :)))
Nếu có ai đó tài trợ cho các bạn vé để làm thì Q này xong ngay trong 1 tiếng =))))

Nguồn: Hồ Đăng Thư

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest