Hướng dẫn unlock Huy hiệu Kazue

Cách hoàn thành các chuỗi nhiệm vụ phổ biến trong game (Mở khóa chế độ phòng thủ F7, chuỗi nhiệm vụ chế Vũ khí, v...v...)
Post Reply
meoubao
Posts: 26
Joined: 05 Mar 2017, 12:39

Hướng dẫn unlock Huy hiệu Kazue

Post by meoubao » 06 Mar 2017, 11:10

1. Thiên đường (1) (2) (3) (4) Nhận Q NPC Ochukoe ở làng Kazueura và làm Q ở Thác Eruda
(5) Giết 10 con gấu ở góc tay phải map Tầng Đá Mây
(8)(9) Giết con BOSS Gấu bản đồ nhiệm vụ F1 và F5 Tầng Đá Mây
Xong nhiệm vụ (9) về làng kazue trả tiếp nhiệm vụ
2. Cây sáo ma thuật
- Làm Q ở Thác Eruda
3. Dấu hiệu của thảm họa (1)
4. Ma thuật cây sáo
- Bản đồ nghiệm vụ vườn địa đàn dê chúa F1
5. Thất sao bác quái
- Bản đồ nhiệm vụ vườn địa đàn dê chúa F5 Anh hùng
6. Số phận hủy diệt (1)
7. Thử thách thần thánh (1)(2)
8. Kiểm tra từ Trái Đất (1) (2)
- Tiêu diệt gấu chúa bản đồ nhiệm vụ tầng đá mây F5 Anh hùng
9. Thử thách của gió
- Tiêu diệt dê chúa bản đồ nhiệm vụ vườn địa đàn F5 Anh hùng
10. Thử thách bóng tối
- Đi hang Akanai
Làm hết Q đỏ làng Kazue =))))))))))))))))))))))))))))

Nguồn: Hồ Đăng Thư

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest